Reclamații

bermedical.ro raspunde in perioada de garantie pentru calitatea produselor vandute, conform legislatiei in domeniu.

Toate reclamațiile se vor formula în scris sau telefonic, de îndată ce este practic posibil și în orice caz, în termenul legal de maxim 14 zile de la recepționarea comenzii de către Cumpărător prin contactarea Departamentului Relații Clienți, scris via e-mail pe adresa beurer@beurer.ro sau telefonic la 0259 444 385 / 0741 149 401.

Reclamația trebuie documentata prin punerea la dispoziție a tuturor datelor relevante privând evenimentul invocat. Reclamantul trebuie sa pună la dispoziția bermedical.ro numărul comenzii/facturii, documentul de transport (AWB), motivul reclamației, fotografii (în cazul produselor neconforme/deteriorate) cauzele presupuse a fi condus la reclamație, pretențiile clientului.

In soluționarea reclamației se vor avea în vedere următoarele etape:

  • verificarea preluarii comenzii si livrarii coletului;
  • analiza interna.

In vederea solutionarii reclamatiei, bermedical.ro poate sa decida:

  • schimbul produsului reclamat pe cheltuiala sa;
  • plata contravalorii marfurilor;
  • respingerea reclamației;

Nicio reclamatie nu va fi luata in calcul daca marfa a fost modificata sau s-a intervenit in orice fel asupra ei.

Termenul de soluționare a reclamației va fi de maxim 10 zile de la data primirii coletului conținând produsul reclamat, pentru orice alt motiv care excede prevederile Legii 449/2004, OG 21/1992 și OUG 34/2014.