Confidențialitatea Datelor

Confidențialitatea datelor și comunicări comerciale

bermedical.ro a depus notificarea prevazută de Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, urmând să fie înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal intrând sub incidența prevederilor art.23 alin 4 din legea nr.677/2001.

Numărul de înregistrare al notificării din Registrul General al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:0006721 din 23.03.2015.

Respectăm confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale acestora către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale referitoare la activitatea noastră și brandul bermedical.ro.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice bermedical.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. sau o altă persoană.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin postă pe adresa societății noastre.

Securitatea datelor și comunicările comerciale

Datele personale colectate vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site.

Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. numai cu acordul prealabil al utilizatorului site-ului.

Ne obligam să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

bermedical.ro nu promovează spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia. Comunicările realizate de către bermedical.ro prin mijloace electronice de comunicare la distantă (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului www.bermedical.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul www.bermedical.ro, va fi considerata tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației romane în vigoare de către autoritățile competente.